Chính sách bảo hành

1.Hàng lỗi hỏng do vận chuyển :    – Đổi mới, miễn phí vận chuyển
 2.Hàng có lỗi kỹ thuật sản xuất :      -Đổi mới, miễn phí vận chuyển

                                  BẢO HÀNH SỐ 1 TẠI VIỆT NAM